Northern Lights

Northern lights detaljregulering mottak, mellomlagring og eksportanlegg av CO2

Reguleringsplanen for Northern lights mottak, mellomlagring og eksportanlegg av CO2 er blitt godkjent i kommunestyrene i hhv. Øygarden kommune og Fedje kommune. Detaljreguleringen er gjennomført av ABO på oppdrag fra Equinor ASA.

Northern Lights er del av Statens demonstrasjonsprosjekt «Fullskala CO2-håndteringskjede i Norge». Northern Lights omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et geologisk reservoar i nordlige del av Nordsjøen. Reguleringsplanen omfatter et landanlegg for mottak, mellomlagring og eksport i Øygarden kommune i Hordaland, en rørledning og kontrollkabel ut til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Reguleringsplanen er ca. 35 km lang fra Ljøsøyna i Øygarden kommune nordover Hjeltefjorden til sør for Fedje, hvor reguleringsplanen vender vestover ut i Nordsjøen.

Planområdet er 19 000 da stort.

Konsept

ABO Plan og Arkitektur har gjennomført detaljreguleringsplan for mottak, mellomlagring og eksportanlegg for CO2. Dette omfatter landanlegg i Naturgassparken i Øygarden kommune og rørledninger fra dette landanlegget og ut til injeksjon og permanent lagring på kontinentalsokkelen. I forbindelse med detaljreguleringen ble det også utarbeidet konsekvensutredning.

Oppdragsansvarlig ABO, Arne Kristian Kolstad

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan og konsekvensutredning

Størrelse

19 000 da

Oppdragsgiver

Equinor ASA