Sæbø skole

Parallell barneskole og volleyballhall

Radøy

Konsept
Mulighetsstudie for utvidelse av barneskole fra 4.-7.-klasse, samt ny hall.
Arkitekturprosjektering og søkerfunksjon.

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitektprosjektering, SØK, Lark

Areal

Total bruksareal 2700 m2

Tidspunkt

Ferdigstilt 2007

Oppdragsgiver

Radøy Kommune