Skaret – Litlafjell

Reguleringsplan og boligbebyggelse

Fyllingsdalen


Konsept 

Etablering av boligprosjekt i bratt terreng. Mulighetsstudie og etterfølgende reguleringsplan.
Prosjektering av 67 leiligheter i blokk og rekkehusbebyggelse.
Landskapsplan for alle fellesområder.


Resultat

Harmonisk boligfelt med høye bo-kvaliteter. Variert bebyggelsestype.
Konsentrert, men alle med sol og utsikt.

 

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan og arkitekturprosjektering, Lark og SØK  

Areal

Totalt bruksareal 7.500m2

Tidspunkt

Ferdigstilt 2016

Oppdragsgiver

Skaret Panorama, Arvid Johnsen, prosjektleder