Slettebakken Sør

Bjerknes Park– boligbebyggelse i blokk

Bergen Kommune

 

Konsept – fortettningsprosjekt

Reguleringsplan for Slettebakken Sør – fortettningsprosjekt.
1.plass konkurranse om bebyggelse B3.
Arkitekturprosjektering  av passivhus og søkerfunksjon for felt B3 blokkbebyggelse 6-9 etasjer.


Resultat

Passivhus med 133  leiligheter  i 4 boligblokker med parkering i underetasje i bratt terreng.
Varierte leiligheter fra 55-141 m2 BRA med vestvendte altaner, alle med gode utsiktsforhold.

 

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitektprosjektering, SØK og reguleringsplan

Areal

Totalt bruksareal 18000 m2

Tidspunkt

Ferdigstilt 2018

Oppdragsgiver

BYBO, Henning Rosendahl, prosjektleder

Del