Slettebakken Sør

Bjerknes Park– boligbebyggelse i blokk

Bergen Kommune

 

Konsept – fortettningsprosjekt

Reguleringsplan for Slettebakken Sør – fortettningsprosjekt.
1.plass konkurranse om bebyggelse B3.
Arkitekturprosjektering  av passivhus og søkerfunksjon for felt B3 blokkbebyggelse 6-9 etasjer.


Resultat

Passivhus med 133  leiligheter  i 4 boligblokker med parkering i underetasje i bratt terreng.
Varierte leiligheter fra 55-141 m2 BRA med vestvendte altaner, alle med gode utsiktsforhold.

 

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitektprosjektering, SØK og reguleringsplan

Areal

Totalt bruksareal 18000 m2

Tidspunkt

Ferdigstilt 2018

Oppdragsgiver

BYBO, Henning Rosendahl, prosjektleder