Solsio

Solsio– boligbebyggelse i terrassert blokk

Os

Konsept-fortettingsprosjekt
Reguleringsplan for Steinneset S15.
Arkitekturprosjektering for 20 boenheter i 2-5. etasjers blokkbebyggelse.
Landskapsplan for gårdsrom og takterrasser.


Resultat
20 leiligheter på trang tomt terrassert i takt med terrenget mellom Hamnevegen og Steinneset.

 

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan for Steinneset S15. Arkitekturprosjektering B2

Areal

Totalt bruksareal 3.050m2

Tidspunkt

Ferdigstilt 2015

Oppdragsgiver

Leigland Bygg AS, Arvid Johnsen, prosjektleder

Del