Solsio

Solsio– boligbebyggelse i terrassert blokk

Os

Konsept-fortettingsprosjekt
Reguleringsplan for Steinneset S15.
Arkitekturprosjektering for 20 boenheter i 2-5. etasjers blokkbebyggelse.
Landskapsplan for gårdsrom og takterrasser.


Resultat
20 leiligheter på trang tomt terrassert i takt med terrenget mellom Hamnevegen og Steinneset.

 

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan for Steinneset S15. Arkitekturprosjektering B2

Areal

Totalt bruksareal 3.050m2

Tidspunkt

Ferdigstilt 2015

Oppdragsgiver

Leigland Bygg AS, Arvid Johnsen, prosjektleder