Tømmervågen

Reguleringsplan og boligbebyggelse

Eidsvåg

 

Konsept
Omregulering av tankanlegg til boligformål.
Prosjektering av 74 leiligheter i blokk og rekkehusbebyggelse.


Resultat
Harmonisk boligfelt med høye bokvaliteter. Variert bebyggelsestype.
Konsentrert, men alle med sol og utsikt.

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan og arkitekturprosjektering  

Areal

Totalt bruksareal 7.200m2

Tidspunkt

Ferdigstillt 2006

Oppdragsgiver

BOB, Anna Drageseht, prosjektleder