Vikahaugane, Vabakken

ABO har hatt ansvar for å gjennomføre prosjekteringsarbeid i samarbeid med Stord kommune ved kommunalteknisk SKT. ABO også hatt i oppgåve med å koordinere arbeidet internt og mot andre leverandørar, samt kommunisere med oppdragsgjevar på kvalitet, status og framdrift.

Føremålet med prosjektet er å etablere utbetre veg med ny rundkøyring, samt tilrettelegging av parkeringsplass, og parkanlegg på Vikahaugane. Området grensar til Bjellandsvegen og GS-veg langs fv. 544 Vikastemmo. Det er utarbeida skiltplan for prosjektet og omlegging av eksisterande VA-anlegg er også omfatta av prosjektet. ABO har også gjennomført byggesøknad knytt til prosjektet og endring av gjeldande reguleringsplanen med bakgrunn i prosjekteringsarbeidet.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Prosjektering LARK, VEG og VA

Areal

Tidspunkt

2016-2017

Oppdragsgiver

Stord kommune v/SKT