Viken Amfi og Krohnviken

Finalist til Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2017
1. plass i arkitekturkonkurranse 2011

Konsept

Visjonen i arkitektkonkurransen har vært førende for hele prosessen. Mottoet var «Duplobo», noe som gir et klart signal om et lekende og fargerikt utrykk med fargesterke klosser som skjærer seg inn i, og blir lagt utenpå hovedvolumet. Parkeringsarealene er «gjemt» inne i hovedvolumet og blir ikke eksponert mot gate, gatetun elle promenade annet enn ved inn- og utkjøring.
En gangbro knytter de to prosjektene sammen og gir dermed en offentlig tverrforbindelse fra Michael Krohns gate, via bro og amfi ned til promenaden langs Puddefjorden.

Resultat

198 leiligheter fordelt på 83 ulike typer. Lamellstrukturen og det skrådde fotavtrykket fører til visuell kontakt med sjøen fra de fleste leilighetene (over 80%). Prosjektet har felles takterrasser på flere plan med ulik grad av privatisering – offentlig- halvoffentlig- kun for beboere.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitekturprosjektering og SØK

Areal

Viken Amfi 12530 m2 BRA (94 boliger samt næringsareal), Krohnviken 11800 m2 BRA (104 boliger samt næringsareal)

Tidspunkt

Viken Amfi: Bruksløyve 2016, Krohnviken: Bruksløyve 2017

Oppdragsgjevar

BOB Eiendomsutvikling