Visundbygget 

Visundbygget  – Nullenergi administrasjonsbygg for Forsvaret

Haakonsvern, Bergen

Visundbygget er tegnet som Norges mest energieffektive kontorbygg, og fungerer som et demonstrasjonsprosjekt for lavenergi- og miljøvennlige løsninger.

Bygget var prosjektert med passivhus og andre smart-energi løsninger og har et energibehov på kun 16 kWh/m2pr år.  Lokal produksjon av energi (solcelle- og sjøvarmanlegger) ble brukt til å kompensere for energi levert til bygget.  Visund bygget er det første nybygde kontorbygget i Norge som oppnådde kravet for nullenergibygg. Resultatet ble 96% lavere strømforbruk enn dagens eksisterende depotbygg på Haakonsvern. Prosjektet ble underlagt forskningsprogrammet ZEB (Zero Emission Buildings).

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitektprosjektering

Areal

BRA 2 200 m2

Kontraktsverdi

0,91 MNOK

Tidspunkt

Ferdigstilt desember 2015

Oppdragsgiver

Forsvarsbygg Utvikling v/ Linda Løtvedt Aas, prosjektleder

Kontaktinformasjon

linda@myrkdal.no, 55 50 57 41/916 88 258