25. september 2020

ABO henter Håkon Iversen fra COWI for å lede marked- og utviklingsarbeidet

I mer enn 15 år har Håkon Iversen jobbet aktivt med smart og bærekraftig byutvikling over hele Europa og Norges største byer. Siste tre årene har han ledet COWI sin satsning på Smarte Byer, Bygg og Havner nasjonalt i sin rolle som Markeds- og Utviklingssjef i tillegg til Distriktssjef for Sør-Vestlandet. Nå går han fra COWI, til ABO, hvor han tar rollen som selskapets Markeds- og utviklingssjef den 1. oktober.

Håkon Iversen er Urban Designer med sterk formsans og evne til å ta visjon til praksis. Prosjektene hans er bygget på tverrfaglige løsninger. Internasjonal tenkning, tung kompetanse på smarte byer, bygg og havner med inngående kunnskap om hvordan markedet fungerer, genererer stor verdi for kunden.

– Daglig leder i ABO, Tommy I. Hansen sier at han er svært tilfreds med at Håkon Iversen har takket ja til å begynne i selskapet.

– En av Håkons styrker er å koble ulike fag inn i bystrategier. Det gjør at man på et tidligere tidspunkt avslører svakheter i planprogrammet og samtidig åpner mulighetsrommet for byinnovasjon. Som ekspert på tidligfaseprosjekter særlig tilknyttet bruk av teknologi, utfordrer Iversen kundene og markedet med helhetsgrep i samspillet By, Bygg, Menneske og Teknologi.

Håkon har ledet flere EØS finansierte prosjekter i Romania, og i perioden 2012 til 2014 ledet han det EU finansierte prosjektet CONNECTED – Things about future, cities and people, en kunnskaps-delingsplattform om smarte byer mellom Amsterdam, Bucuresti, Stockholm og Bergen.

– Håkons tverrfaglige internasjonale erfaring er helt unik i norsk målestokk, sier Tommy I. Hansen.

Med seg i bagasjen har han mye kunnskap om hvordan teknologien endrer byene vi jobber, reiser og lever i. Dette er viktige perspektiver alle aktører innenfor by- og samfunnsutvikling må ta innover seg for å sikre den nødvendige fleksibiliteten som må til for å løse fremtidens behov.

I ABO ser Håkon et sterkt og fremoverlent fagmiljø som kan klare det løftet markedet nå krever, og der. By, Bygg, Menneske og Teknologi  må kobles bedre sammen. Håkon takker for tilliten og gleder seg til veien videre.

ABO har over 30 års erfaring med arealplanlegging, arkitektur og byggeprosjekter til profesjonelle og private aktører på Vestlandet. Selskapet er i dag en ledende aktør innenfor fagområdene.