3. desember 2018

ABO satser og ekspanderer!

ABO har ansatt 4 nye medarbeidere! Les om dem her:

Ny ansatt Greta Rød i ABO

Gretha Rød fra Husnes er ansatt som sivilarkitekt. Gretha er 51 år, og har sin utdanning fra New York og Minneapolis. Hun har erfaring fra større internasjonale arkitektkontor og som selvstendig næringsdrivende.
Gretha er en entusiastisk og kreativ arkitekt, som har jobbet med et stort spekter av prosjekttyper. Hun har også vært innom alle faser innen arkitekturprosjektering.
Gretha har erfaring med offentlige kunstinstallasjoner, og har vunnet en rekke priser for sitt arbeid.

Ny ansatt rene ulrich olsen hos abo
Renè Ulrich Olsen begynte som ingeniør 1. oktober 2018. Renè er 42 år, og er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Bergen innen miljø, plan- og infrastruktur.
Han er også håndtverksutdannet, og har 15 års erfaring som murer. 3 års erfaring med planlegging av veger på reguleringsnivå, detaljregulering og byggeplansnivå.
Utarbeidelse av modellgrunnlag og tegningsgrunnlag etter Statens Vegvesens håndbøker. Daglig bruk av 3D-programvare for prosjektering av veganlegg, plankart og 3D-presentasjoner.
Renè bor med familien på Halhjem, og kommer fra tilsvarende stilling i et annet selskap. Renè ser frem til spennende prosjekter hos ABO.

Hedvig er ny ansatt hos ABO

Hedvig Steinsvåg Hansen fra Stord er ansatt som arkitekt. Hun er 31 år, og ble uteksaminert fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo i 2013.
Hun har jobbet flere år hos Lund + Slaatto Arkitekter i Oslo, før hun flyttet hjem til Stord.
Der har hun jobbet i ett år hos JK-Arkitektur, før hun begynte i ABO.
Hedvig har erfaring med både små og store bygg, særlig detaljprosjektering- og gjennomføringsfase.

Nils Eivind Horneland er ny ansatt hos ABO.

Nils Eivind Horneland er 35 år gammel, og er vokst opp på Stord. Han har jobbet som arkitekt i 5 år.
Han ble uteksaminert fra Bergen Arkitekthøgskole i 2013. Før dette tok han bachelor på UiB i Kulturhistorie og estetiske fag, og hadde også ett år på Kunsthøgskolen i Bergen.
Etter endt utdanning startet han sitt eget foretak som arkitekt, og satt sammen med arkitekt og landskapsarkitekt Lars Berge på Nygårdshøyden i Bergen.
Da han kom til Stord for tre år siden begynte han hos JK-arkitektur der han har vært frem til nå.
Han har vært med på mange ulike prosjekter, og CV-en inneholder alt fra hytter og hus til større boligblokker og kontorbygg.