14. oktober 2019

Boligløftet

ABO er engasjert av Bergen kommune til å bistå de med Boligløftet.

Bystyret i Bergen kommune har vedtatt at det skal etableres rundt 130 boliger for personer med utviklingshemming innen 2025. Satsingen kalles Boligløftet. ABO er engasjert av Bergen kommune til å bistå de med mulighetsstudier og planmessige avklaringer for aktuelle tomter.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-helse-og-omsorg/349/article-163128