17. januar 2022

Nabomøte Hegreneset

Det pågår arbeid med reguleringsplan for Hegreneset i Ytre Sandviken, og medvirkning med naboer og andre berørte har stort fokus gjennom hele prosessen.

Etter oppstartsmøte for Hegreneset og på bakgrunn av merknader fra naboer og offentlige instanser, er det laget flere fagrapporter og jobbet i ulike faggrupper for å bearbeide konseptet som tidligere er presentert.

Torsdag 27. januar og tirsdag 15. februar ble det avholdt nabomøter med følgende agenda:

1. Kort orientering om planprosessene
2. Forslag til trafikkløsninger inkludert tunnel og parkeringsanlegg
3. Sjøfrontpromenaden og andre offentlig tilgjengelige uteområder
4. Forslag til bebyggelse i planområdet.

Her finner du referat fra møtene, presentasjonen som ble gjennomgått, og andre relevante dokument:

Referat fra nabomøte 15.02.2022

Referat nabomøte Teams 27.01.2022

Trafikkanalyse Hegrenset_nabomøte_270122

Presentasjon nabomøte_270122

Presentasjon nabomøte 15. februar

040122 Oversendelsesbrev 17.01.2022

220124_Merknadsmøte bygg _Hegreneset_Profier

Trafikkanalyse Hegreneset_lokalveinettet_

211101_ Møllekvartalet_Gamle silo_oppslag