7. juli 2023

Ny leder for arkitektavdelingen i ABO Plan & Arkitektur AS

Øyvind Tveit er ansatt som avdelingsleder/fagleder for arkitektavdelingen med virkning fra 1. september.

Han kommer fra stillingen som seniorarkitekt/rådgiver ved kommunaldirektørens stab i Bergen kommune hvor han har vært ansatt fra 2020. Fra 2021 har han hatt utvidet ansvar som teamleder reguleringsplan og høsten 2022 som konstituert seksjonssjef plan.

I Bergen kommune jobbet Øyvind Tveit i byplanavdelingen fra 2017 til 2020. Her jobbet han med private planer og bidro blant annet i arbeidet med arkitektur+ som er premissgiver for planlegging og den arkitektoniske utformingen av alle nye tiltak i Bergen kommune.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver og til å jobbe i ett tverrfaglig miljø, sammen med dyktige kollega innenfor plan- og arkitekturfaget, sier Øyvind Tveit.
ABO Plan og Arkitektur AS har en sterk posisjon i markedet, og jeg håper og tror at jeg med min erfaring kan bidra til å utvikle selskapet, porteføljen og markedsrelasjonene videre.

– Daglig leder i ABO Plan & Arkitektur AS, Tommy Hansen sier at han er svært godt fornøyd med at Øyvind Tveit har takket ja til å begynne i selskapet. Øyvind har bred og god kompetanse fra offentlig sektor, og med han som leder for arkitektene får vi en faglig ressurs som vil kunne bidra på flere områder i den videre utviklingen av selskapet.

Øyvind Tveit har master i arkitektur fra Bergen Arkitektskole og master i geografi fra Universitetet i Bergen.

ABO Plan & Arkitektur AS har 40 års erfaring med bærekraftig arealplanlegging, arkitektur og byggeprosjekter til profesjonelle og private aktører. Selskapet er i dag en ledende aktør på Vestlandet innenfor fagområdene arkitektur og plan.