17. august 2021

Nytt ansikt i ABO

Med fagspesialist innenfor energi og bærekraft, styrker ABO laget innenfor prosjektadministrasjon.

Vi er glade for å ønske Ole Johnny Sølberg velkommen med på ABO-laget.

Gjennom mange års lederskap i det rådgivende ingeniørselskapet COWI har Ole Johnny opparbeidet seg solid erfaring med arbeid i bygg- og anleggsbransjen. Han kommer fra stillingen som assisterende avdelingssjef i avdeling bygninger sør- og vestlandet. I tillegg til rollen som ass. avdelingssjef hadde han seksjonslederansvar for tekniske fag i Bergen.

Ole Johnny er utdannet ved Høgskolen i Bergen, der han har tatt en bachelor i energiteknologi.  Etterutdanning fra NTNU innen ledelse og strategi, samt selvledelse, coaching og emosjonell intelligens fra Handelshøyskolen BI.

Ole Johnny har erfaring med ledelse av prosjekteringsgrupper, kontraktsarbeid, utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser, detaljprosjektering, og oppfølging av utførende entreprenører på byggeplass.

Hos ABO skal Ole Johnny i hovedsak jobbe med prosjektledelse og prosjekteringsledelse, samt marked- og kontraktsarbeid. Ole Johnny er opptatt av godt lagarbeid for å oppnå prosjektenes mål. Å levere prosjektene til rett kvalitet innenfor avtalt fremdrift og til budsjett er noe Ole Johnny alltid jobber for.

«Jeg gleder meg veldig til å bli en del av ABO sitt faglige team, og jeg ser frem til å bli kjent med nye kollega og ABO sine kunder. Det skjer mye spennende innenfor energi og bærekraft, og prosjektlederfaget, jeg ser frem til å bidra med min kompetanse og erfaring».