25. oktober 2017

Områdeplan for FV 570 Masfjordsambandet

ABO Plan & Arkitektur AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for bro over Masfjorden. Prosjektet har som mål å erstatte kabelferja mellom Masfjordnes (Sandnes) og Duesund, og innebærer et hovedspenn på 710 meter. Planområdet er på cirka 340 daa, og omfatter tilførselsveier og del av Fv 570 gjennom Sandnes sentrum og på Duesundøy. Prosjektet har vert omtalt og vurdert i mange år i forbindelse med prosjekt for ferjeavløsningsmidler. Masfjorden kommune er tiltakshaver for planarbeidet. ABO Plan & Arkitektur AS, Sivilingeniør Helge Hopen AS og ÅF Engineering AS er utførende plankonsulent.