5. desember 2023

Vi har gleden av å ønske Irene Nordvik velkommen til ABO Plan & Arkitektur AS

Irene er en erfaren ingeniør med over 25 års erfaring innen krevende prosjektarbeid. Hun er dedikert til å levere prosjekter til rett tid og innenfor økonomiske rammer. Irene har fungert som prosjektleder for større næringsbygg, og flere store boligprosjekter, samt hatt viktige roller i store samferdselsprosjekter. Med Irene på plass styrker vi prosjekt- og byggeledelse faget i ABO