8. juni 2020

Vi styrker laget!

Mathilde IIper Johsen er ansatt som arealplanlegger i ABO med virkning fra 1. september 2020.

Mathilde er 33 år, og har en master i by- og regionsplanlegging fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Før dette tok hun arealplanlegging med landskapsarkitekturfag ved Høyskolen i Sogn- og fjordene.

Mathilde kommer fra stilling som arealplanlegger i Bjørnafjorden kommune hvor hun har jobbet i 5 år med saksbehandling og koordinering av private reguleringsplaner. I tillegg har Mathilde hatt ansvar for gjennomføring av Barnetråkk ved alle barneskolene i Os kommune, jobbet med kommunal planstrategi og mulighetsstudier. Hun tilfører ABO viktig kompetanse og erfaring rundt politiske prosesser, overordnede føringer og nødvendigheten av godt samspill mellom de ulike aktørene.