Løypetona 3

ABO vant 1.plass i  konkurranse om å prosjektere Løypetona 3 for JM Norge.

Konsept

Reguleringsplan for blokkbebyggelse 2-4 etasjer med tilhørende friarealer.

Arkitekturprosjektering og søkerfunksjon for 150 boenheter i 2-4. etasjers blokkbebyggelse.

Landskapsplan fellesområder samt opparbeidelse av gangveien i friområde til sjø.

Resultat

150  leiligheter med parkering i U etg i kupert terreng og beliggenhet mot sjø.

Trappet bebyggelse tilpasset terreng og med store terrasserte takterrasser mot sjø og utsikt.

Varierte leilighetsstørrelser fra BRA 54- 96 m2. 1 byggetrinn er under oppføring.

2. byggetrinn er under planlegging.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitektprosjektering, SØK og reguleringsplan

Areal

Totalt bruksareal 9900 m2

Tidspunkt

Under bygging

Oppdragsgiver

JM Norge