Viken Amfi og Krohnviken

1. plass i arkitekturkonkurranse 2011
Finalist til Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2017

Konsept

Visjonen i arkitektkonkurransen har vært førende for hele prosessen. Mottoet var «Duplobo», noe som gir et klart signal om et lekende og fargerikt utrykk med fargesterke klosser som skjærer seg inn i, og blir lagt utenpå hovedvolumet. Parkeringsarealene er «gjemt» inne i hovedvolumet og blir ikke eksponert mot gate, gatetun elle promenade annet enn ved inn- og utkjøring.
En gangbro knytter de to prosjektene sammen og gir dermed en offentlig tverrforbindelse fra Michael Krohns gate, via bro og amfi ned til promenaden langs Puddefjorden.

Resultat

198 leiligheter fordelt på 83 ulike typer. Lamellstrukturen og det skrådde fotavtrykket fører til visuell kontakt med sjøen fra de fleste leilighetene (over 80%). Prosjektet har felles takterrasser på flere plan med ulik grad av privatisering – offentlig- halvoffentlig- kun for beboere.

Prosjektinfo

Størrelse

Viken Amfi 12530 m2 BRA
Krohnviken 11800 m² BRA

Tidspunkt

2011

Oppdragsgiver:

BOB Eiendomsutvikling