Møhlenpris oppveksttun – skole og barnehage

Møhlenpris, Bergen

 

Konsept
Møhlenpris oppveksttun, ombygging av skole fra 1911 til barnehage og skole. I tillegg Garasjen og Omnibussverkstedet i fredet området. ABO utførte skisseprosjekt, forprosjekt, konkurransegrunnlag med funksjonsbeskrivelse for samspillsentreprise. Videre arbeidstegninger, oppfølging i byggefasen og «as built». Prosjektet inneholdt også alle søkerfunksjoner og avklaringer mot myndigheter.

Viktige tema i planarbeidet var å oppnå tilstrekkelig uteareal, bevare kulturminner og trafikksikre nærområdet. Planarbeidet pågikk parallelt med prosjektering av oppveksttunet.


Resultat
For Bergen kommune ble det gjennomført skisseprosjekt, forprosjekt og tilbudsgrunnlag. ABO ble etter dette tiltransportert til samspillsentreprenør, der det ble utført arbeidstegninger, byggeplassoppfølging og «as-built»-tegninger. ABO har også utført alle søkerfunksjoner.

Prosjektet inneholdt avklaringer/godkjenninger mot alle offentlige instanser: Bergen kommune (Plan og Bygg), Arbeidstilsynet, Bymiljøetaten, Helsevernetaten, Byantikvar og Fylkeskonservator m.m., med ferdigattest 2017.

Møhlenpris oppveksttun ble også tildelt tilgjengelighetsprisen i 2017 fra Kommunalt råd for funksjonshemmede.

Oppdraget ble utført innen tidsfristen, som var til skolestart høsten 2017. Prosjektet er blitt et flaggskip for Bergen kommune som eksempel på rehabiliterte skoler.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Arkitekturprosjektering, SØK og reguleringsplan

Areal

5 000 m2

Tidspunkt

Ferdigstilt høsten 2017

Oppdragsgiver

Bergen kommune, Etat for utbygging, v/Siv Stavseng, prosjektleder