Minde skole

Minde, Bergen

 

Konsept
Planoppdraget var å regulere for ny SFO-bygning ved Minde skole, eller ny idrettshall og etablering av SFO i eksisterende gymsal. Videre var det ønske om å legge om Grønnestølsveien for å kunne samle hele skolens areal på samme side av  veien.


Resultat
Det er utarbeidet landskapsplan, snitt og fotomontasjer som viser ny utforming av skoleplassen etter omlegging av Grønnestølsveien.

 

 

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan - detaljregulering

Areal

Ca. 20 daa

Tidspunkt

2016-> pågår

Oppdragsgiver

Bergen kommune, Etat for utbygging, v/ prosjektleder Ivar Alvær