FV 157 Fagerstrand – Nordre Spro. Nesodden kommune

Utarbeiding av byggeplan for ca. 3 km gang og sykkelveg langs FV 157. Byggeplanen er basert på at ABO tidligere har utarbeidet reguleringsplan med teknisk tegningshefte. Byggeplanen omfatter også tiltak for selve fylkesvegen der det er tosidig ved kryssing, busslommer og i forbindelse med kryss.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Reguleringsplan/byggeplan

Tidpunkt

2014-2020

Oppdragsgiver

Spro Havn AS v. Johan Jørgen Rondan.