Lyseparken næringsområde

Konseptutvikling og regulering ved ny E 39 Kyststamveg Os

Lyseparken er et av de største prosjekter som Os kommune står fremfor. Næringsparken  ligger naturskjønt til langs ny en dagstrekning på ny E 39, øst for Vindalsvannet. Fra E 39 går det en ny fylkesveg vest mot Lysefjorden. Lyseparken, tilstøtende boligområder og lokalsenter ved Lysekloster skole vil bli en viktig del av Os kommune de neste 30 årene.

Prosjektinfo

Type oppdrag

Nasjonalt utlyst konseptkonkurranse 2014, områdereguleringsplan 2018

Areal

900.000 m2 og 700.000 m2 BRA

Tidspunkt

Antatt vedtatt 2019, åpnet 2022,
tidshorisont 2050

Oppdragsgiver

Bjørnafjorden kommune, Os kommune er prosjektansvarlig

Resultat

Under prosjektutviklingen har prosjektet fått en stor oppmerksomhet. Prosjektet bygger på smarte energiløsninger, en miljøtilpasset infrastruktur, som grunnlag for en markedsbasert næringsutbygging. Det er utarbeidet et stort antall konsekvensanalyser for reguleringsplanen. I grunnlaget er det formulert prinsipper for en bærekraftig og kommersiell vellykket utvikling. Prosjektet vil ved realisering føre til etablering av mange nye arbeidsplasser for Bjørnefjorden kommune og søre del av Bergensregionen.