Landåsveien – Bofelleskap

Ombygging av Landåsveien 33. Tidligere del av Landås skole, til 9 leiligheter fordelt over 3 etasjer.

Etablering av bofellesskap i høyblokken har høy måloppnåelse på en rekke punkt. Plasseringen er svært gunstig med tanke på nærhet til kollektiv, aktivitetsområder, servicefunksjoner og friområder/turstier. Bygget ligger tett på store boligkonsentrasjoner og legger til rette for at de som skal bo her kan leve vanlige hverdagsliv og delta i nærmiljøaktiviteter på lik linje med andre.

Prosjektet inneholder også alle søkerfunksjoner og avklaringer både mot Bergen kommune/Byggesak, Byantikvar, Byarkitekt og Husbanken mm. ABO Plan & Arkitektur har utført skisse- og forprosjekt, tilbudsgrunnlag, arbeidstegninger, «As-built» tegninger og alle søkerfunksjoner inkl. søknad om dispensasjon.

Oppdragsgiver
Bergen kommune, Etat for utbygging i skisse- og forprosjektfasen, samt LAB Entreprenør AS i utførelsesfasen

 

Før og etter ombygning:

Prosjektinfo

Størrelse

1560 m2 BRA

Status

Ferdigstilt 2023