Mowinkels vei bofellesskap

Prosjektet er tegnet for brukere med spesielle psykiatriske omsorgsbehov. Det ligger i Fyllingsdalen, vest for Bergen sentrum, og inneholder 10 toromsleiligheter, fellesarealer og personalavdeling.

 

Tiltakshaver: Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Ferdigstilt: 2004