Vindu mot Fjorden

Midt i hjertet av Osøyro ligger det kombinerte bolig- og næringsprosjektet "Vindu mot fjorden".  Prosjektet er et resultat av utbyggingskonkurranse i regi av Os kommune, der ABO hadde vinnerutkastet.

Bærende ide for planarbeidet har vært siktakser mot fjorden, forhold til omkringliggende bebyggelse og et moderne uttrykk.  Det har vært viktig å legge til rette for offentlige møteplasser, bryggeanlegg og småbåthavn.

ABO har hatt ansvar for prosjektet fra reguleringsplan til detaljprosjekt.  Innflytting var i 2008-09.

Byggherre: JM Byggholt AS

I dag holder ABO til i deler av prosjektets næringslokaler, i 1. og 2. etasje.