Dolvikbakken

Utarbeiding av reguleringsplan og mulighetsstudie for Dolvikbakken.  Planen legger til rette for bolig og næringsbebyggelse.

Oppdragsgiver: Bergen tomteselskap AS.