Nyhetsarkiv


mars 28 - 2019

Helgatunlia vert byggemeldt

I april vert det byggemeldt husvære i lia over Helgatun.

mars 28 - 2019

Budeiehaugen er innflytta og oppføringa av bygg B og C er i gang

Budeiehaugen inneheld 34 små, men innhaldsrike fjellhusvære.

desember 3 - 2018

ABO satser og ekspanderer!

ABO har ansatt 4 nye medarbeidere! Les om dem her:

juni 30 - 2018

Ny daglig leder

Tommy I. Hansen har overtatt som sjef for ABO Plan & Arkitektur

oktober 25 - 2017

Områdeplan for FV 570 Masfjordsambandet

ABO Plan & Arkitektur AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for bro over...